ASporty – Izmenjava znanj in izkušenj / Exchange of knowledge and experience

Za nami je še en zanimiv dan, ki smo ga s partnerji projekta ASporty preživeli v Reykjaviku. Udeleženci meddržavne izmenjave smo danes obiskali FB – Fjolbraut Breidholt school. Sodelovali smo na dveh urah telovadbe – v telovadnici in v prostorih fitnesa. Šolo Fjolbraut Breidholt obiskujejo otroci stari od 16 do 12 let. Posebnost te šole je, da jo obiskujejo tako učenci z značilnim razvojem kot tudi učenci s posebnimi potrebami.

Izmenjavali smo različne izkušnje s področja izvajanja vadb, podpore učencem ter inkluzije v šolstvu.

Zopet smo obiskali tudi Klettaskoli, kjer smo prisostvovali na uri telovadbe in delili ter pridobivali ideje za nadaljnje delo.

Glavni del današnjega dne je bil partnerski sestanek, kjer smo se dogovorili o načinu diseminacije rezultatov našega projekta – najpomembnejši del je diseminacija brošur, ki smo jih s partnerji ustvarili tekom projekta. Vse brošure so na voljo na www.drustvozakulturoinkluzije.eu/asporty.

Jutri se vračamo domov, polni vtisov ter novih znanj. Komaj čakamo, da jih uporabimo in delimo dalje!

[ENGLISH]

Behind us is another interesting day we spent in Reykjavik. Today, the participants of the international exchange visited FB – Fjolbraut Breidholt school. We participated in two sports clasess – in the gym and in the fitness. The Fjolbraut Breidholt school educates students between 16 and 20 years of age. The special feature of this school is that it is mixing students with special needs and those without.

We exchanged various experiences and different views on carrying out sports activities, student support and inclusion in the education.

We visited the Klettaskoli again, where we attended a gym class and gained new ideas and shared our knowledge to improve our further work.

The main actvity today was a partnership meeting, where we agreed and disseminated the results of our project – the most important part is the dissemination of brochures that we created with partners during the project. All brochures are available at www.drustvozakulturoinkluzije.eu/asporty.

Tomorrow we return home, full of impressions and new knowledge. We can’t wait to use them and share on!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *