Na poti do bolj vključujoče družbe: Društvo za kulturo inkluzije v ospredju sprememb

V Društvu za kulturo inkluzije smo ponosni, da smo skupaj z Zvezo Sonček in Zavodom Risa ključni akterji v projektu “Volilna pravica ni kaprica”, ki ga podpira program Active Citizens Fund. 

Naša misija je jasna: zagotoviti, da vsi državljani, brez izjeme, lahko uveljavljajo svojo volilno pravico. To je še posebej pomembno v luči spoznanja, da je v Sloveniji več kot 3500 ljudem onemogočeno glasovanje.

Zgodovinski dogodek se je odvil 29. maja 2023, ko smo pred Državnim zborom RS zbrali skupnost na zborovanju, ki je sovpadalo z začetkom največjega inkluzivnega festivala IGRAJ SE Z MANO. Z uprizoritvijo simboličnih volitev smo podali močno sporočilo o pomenu inkluzije in demokracije. 

Naša prizadevanja so obrodila sadove, ko je Državni zbor sprejel zakonodajno spremembo, s katero so osebe pod skrbništvom ponovno pridobile volilno pravico. To odločitev pozdravljamo kot pomemben korak k večji odprtosti in pravičnosti v naši družbi.

V nadaljevanju projekta nas čakajo izobraževanja in delavnice, s katerimi bomo še naprej osveščali in opolnomočili osebe z intelektualnimi ter sorodnimi ovirami. Načrtujemo razvoj gradiv v lahkem branju, izvedbo izobraževanj za odločevalce in medijske kampanje, ki bodo poudarjale pomen enakopravne udeležbe v demokratičnih procesih.

Skupaj gradimo družbo, v kateri ima vsak glas enako težo in kjer so pravice nedeljive. Pridružite se namna tej poti.

Poglejte kaj o tem projektu pravijo mediji:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *