Posvetovalni organ Društva za kulturo inkluzije

Na 2. občnem zboru članov društva za kulturo inkluzije, ki je potekal v četrtek, 23. 8. 2012 s pričetkom ob 15.00 uri smo prisotni člani soglasno sprejeli sklep o ustanovitvi Posvetovalnega organ Društva za kulturo inkluzije v sestavi mag. Matej Rovšek, Dr. Robi Kroflič in g. Josip Šerbetar.