Transnacionalna mladinska pobuda 'Let's do it'

Društvo za kulturo inkluzije bo v letu 2014 skupaj s partnerjem iz Hrvaške, Neformalno skupino Mary izvajal projekt transnacionalne mladinske pobude, katere glavni temi sta protidiskriminacija in invalidnost.

Projekt je financiran iz strani Evropske komisije preko Zavoda Movit NA Mladina s Programom Mladi v Akciji.

 

Inkluzijo bomo z otroki in mladino tokrat dosegali s pomočjo lutke. Ta namreč dobiva mesto povezovanja drugačnih, saj je komunikacija preko nje lahko zelo povezovalna.

Vodi nas želja, da preko lutke omogočimo spoznavanja drugačnih kultur, zbliževanja mladih širom Evrope, da krepimo inkluzivne procese ter poskrbimo za aktivno vključenost otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Posledično poskrbimo tudi za razvijanje solidarnosti in strpnosti že pri otrocih, ko se te človekove lastnosti najbolj razvijajo.

Mladi udeleženci bodo skupen projekt - predstavo predstavili šolskim otrokom, otrokom s posebnimi potrebami, mladim in njihovim organizacijam ter pedagoškemu kadru in mladinskim vodjem v okolju aktivnosti. Poleg festivalov in posameznih predstav v odprtem prostoru se nakazujejo predvsem želje in potrebe ter načrt po gostovanju s predstavami po vzgojno izobraževalnih organizacijah, kot so šole, vrtci, knjižnice, specialne ustanove itd.