Projekt “Družabništvo”

Projekt “Družabništvo” predstavlja celovit in pomemben pristop k preprečevanju zasvojenosti in nasilja med otroki in mladostniki s posebnimi potrebami, vključno z motnjami v duševnem razvoju, avtističnimi motnjami in kombiniranimi motnjami. Usmerjenost projekta v individualno podporo ter različne ravni dejavnosti, načrtovane v skladu z otrokovimi potrebami, je njegova ključna moč. Projekt odraža zavezanost k izboljšanju kakovosti življenja te ranljive skupine ter k preprečevanju zasvojenosti in nasilja.

Ključni vidiki projekta “Družabništvo

  1. Individualna prilagoditev: Aktivnosti so prilagojene potrebam vsakega otroka, kar zagotavlja učinkovito podporo ter preprečuje zasvojenost in nasilno vedenje.

  2. Sodelovanje s starši/skrbniki: Projekt vključuje starše in skrbnike kot pomemben del načrtovanja, evalvacijskega in podpornega procesa, kar povečuje zaupanje in omogoča celostno oceno otrokovega napredka.

  3. Raznolike preventivne dejavnosti: Projekt ponuja širok spekter preventivnih dejavnosti, ki ozaveščajo in zmanjšujejo tveganja za zasvojenost in nasilje.

  4. Vzpostavitev vzorniških odnosov: Družabniki igrajo ključno vlogo vzornikov, ki gradijo pozitiven odnos in zaupanje, kar je bistveno za otroke in mladostnike pri učenju socialnih veščin.

  5. Sodelovanje v skupinskih aktivnostih: Interakcija med otroki s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki brez posebnih potreb povečuje občutek pripadnosti in socialne vključenosti, kar je koristno za obe skupini.

Projekt “Družabništvo” že dosega zastavljene cilje, kar kaže na njegovo učinkovitost. Redni evalvacijski procesi zagotavljajo kontinuirano izboljševanje projekta na osnovi povratnih informacij udeležencev, staršev/skrbnikov in družabnikov. Projekt predstavlja pomembno priložnost za izboljšanje življenja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter zmanjšanje tveganja za zasvojenost in nasilje.

Projekt je sofinanciran s strani Mestne občine Ljubljana.