Projekt Urbana izba želijo izpeljati mladi z manj priložnostmi, natančneje z motnjami v duševnem razvoju in drugimi pridruženimi motnjami (kot npr. težavami v duševnem zdravju). Gre za mlade uporabike programa Socialna vključenost, ki so aktivni v Društvu za kulturo inkluzije in želijo biti aktivni in enakopravni člani družbe. Žal so zaradi svojih posebnih potreb pogosto prikrajšani za realizacijo svojih idej in želja, ter za vključevanje v aktivnosti, ki so populaciji z značilnim razvojem samoumevne. Enako kot mladi z značilnim razvojem imajo tudi mladi s posebnimi potrebami željo, da so obravnavani enakovredno, da se družijo, pridobivajo nova znanja in izkušnje. Pomembno jim je, da v družbi pustijo
svoj odtis. Žal pri tem pogosto naletijo na ovire, predvsem pa ne dobijo dovolj podpore v domačem okolju in širši družbi. Osebe s posebnimi potrebami so velikokrat potisnjene na rob družbe in navajene življenja v institucijah. Zato je tako pomembno, da projektu Urbana Izba mentorji in inštruktorica prepoznajo njihove vire moči in potenciale, ter jih spodbujajo, da najdejo svoj glas in izrazijo želje, ki jih v domačem okolju ne morejo uresničiti. Prosti čas za mlade preveč pogosto pomeni čas pred telefonskim in televizijskim ekranom. Preveč časa namenijo spremljanju socialnih omrežij. Uporaba le-teh je v nekaterih primerih celo prekomerna in povzroča številne težave in neprijetne situacije. Pomembno je, da imajo mladi možnost preživljanja kakovostnega prostega časa v varnem okolju, saj to lahko predstavlja varovalni dejavnik, ko se mlada oseba znajde pred težkimi življenjskimi izzivi. Če mladi z motnjami v duševnem razvoju nimajo varnega prostora in kraja, se lahko zatečejo tudi k odklonilnim dejanjem, kot so razne odvisnosti npr. alkohol, droge,… Mladi, ki so vključeni v projekt, doma pogosto nimajo možnosti, da bi preživeli kvaliteten prosti čas. Pogosto namreč prihajajo iz manj vzpodbudnega socialno-ekonomskega okolja.
Urbana Izba mladim z motnjami v duševnem razvoju ponuja prostor, kjer lahko ohranjajo in širijo socialno mrežo, saj opažamo, da so osebe z motnjami v duševnem razvoju velikokrat izolirane od družbe, se počutijo odrinjene in osamljene. Ustvarjanje novih poznanstev, prijateljstev je zelo pomembno za ohranjanje psihološkega blagostanja, grajenja samozavesti in krepitve občutka lastne vrednosti. Tako okolje zagotavlja varnosti, podpore in vzpodbude, ter možnosti, da bi v družbi dobili več priložnosti. Že ime projekta »Urbana izba« namiguje kaj je cilj projekta – ustvariti prijeten prostor in spodbudno okolje za kvalitetno preživljanje prostega časa in druženje sredi mesta (prostori društva se namreč nahajajo v nakupovalnem središču BTC v Ljubljani). Mladi želijo zase in za širšo okolje ustvariti prostor, katerega koncept nekoliko spominja na mladinski center. Zaradi svojih oviranosti in pogosto tudi zaradi okolja iz
katerega izhajajo, tem mladim taka možnost sicer ne bi bila dostopna. Mladi z manj priložnosti si želijo, v Društvu za kulturo inkluzije jih bomo pri temu podprli, pridobiti potrebna znanja in kompetence, zaradi katerih se bodo v življenju bolje znašli, nekaterim celo omogočile kasnejšo zaposlitev. Hkrati bo Urbana izba prostor za druženje, ustvarjanje, zaupne pogovore, deljenje nasvetov…

Del projekta se je odvijal tudi na morju 🙂

Mladi uporabniki programa Socialna vključenost so se med poletjem odpravili na jadranje na otok Pašman, na Hrvaško. Tam so uživali v aktivnostih, povezanih z okoljsko ozaveščenostjo in trajnostnim razvojeem. Na otoku Pašmanu so se vključili dejavnosti, kot so spoznavanje ekosistema otoka, učenje o pomenu ohranjanja morskega okolja in obisk tradicionalnih ribičev. Ta raznolikost aktivnosti je omogočila bolj celovito izkušnjo in poglobljeno razumevanje obravnavane tematike. Mladi so neposredno opazovali vpliv človeških dejavnosti na morsko okolje in se hkrati učili o načinih za zmanjšanje mikroplastike v morju.

Projekt je sofinanciran s strani programa Evropska solidarnostna enota, za katerega skrbi nacionalna agencija MOVIT.