101% prostovoljec

101% prostovoljec je program usposabljanja prostovoljcev. V njem sodelujejo prostovoljci s posebnimi potrebami in tisti brez. Vključeni so v pripravo in izvedbo dogodkov Mednarodnega festivalskega leta ‘Igraj se z mano’.

Vključeni mladi na ta način dobijo nova znanja. Ta jim bodo prišla prav tudi kasneje v življenju.

Vsak prostovoljec ima na voljo tudi mentorja. Mentor je oseba, ki prostovoljce usmerja in jim pomaga. Prostovoljci lahko pomagajo na zelo različnih področjih: gledališče, fotografija, šport, ustvarjalne delavnice, tehnična podpora in drugo.

  • Ciljna skupina: 15 – 30
  • Trajanje projekta: januar 2021 – december 2023
  • Trajanje aktivnosti: kadarkoli, celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Karlovška 18, Francoska 15 in različne lokacije v MOL
  • Četrtna skupnost: vse, Center, Vič – Rudnik
  • Strošek: brezplačno

Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana