ASporty

Projekt ‘ASporty’ je projekt Evropske unije. To pomeni, da Evropska unija podeli del denarja za izvajanje aktivnosti.

V projektu sodelujejo tri organizacije iz treh različnih držav. Iz Slovenije prihaja Društvo za kulturo inkluzije, iz sosednje Hrvaške Centar za autizam Rijeka (Hrvaška), iz oddaljene Islandije pa Klettaskoli.

Projekt traja od januarja 2020 do decembra 2021.

 Sestavljen je iz treh delov:

  1. posebni športni program za otroke z avtizmom,
  2. srečanje vseh treh partnerskih organizacij
  3. objava rezultatov projekta

Glavni cilj projekta je, da med seboj delimo naše izkušnje in znanje. Da se iz tega kaj novega naučimo, da ostanemo partnerji v projektih tudi v bodoče.

“The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”