ASporty

Projekt ‘ASporty’ je projekt Evropske unije. To pomeni, da Evropska unija podeli del denarja za izvajanje aktivnosti.

V projektu sodelujejo tri organizacije iz treh različnih držav. Iz Slovenije prihaja Društvo za kulturo inkluzije, iz sosednje Hrvaške Centar za autizam Rijeka, iz oddaljene Islandije pa Klettaskoli.

Projekt traja od januarja 2020 do decembra 2021. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe je projekt podaljšan do junija 2022.

 Sestavljen je iz treh delov:

  1. posebni športni program za otroke z avtizmom,
  2. srečanje vseh treh partnerskih organizacij
  3. objava rezultatov projekta

Glavni cilj projekta je, da med seboj delimo naše izkušnje in znanje. Da se iz tega kaj novega naučimo, da ostanemo partnerji v projektih tudi v bodoče.

Cilji so tudi: 

  • nadgraditi že obstoječe športne programe z novimi znanji in metodami,
  • spodbujati in spremljati napredek in razvoj vadečih na športnem področju,
  • zagotavljati kvaliteten popoldanski prosti čas s športnimi aktivnostmi za spodbujanje socialne vključenosti in enake možnosti v športu,
  • ozaveščanje staršev in učiteljev o zdravem in celovitem razvoju otrok,
  • oblikovanje temeljev športnega izobraževalnega programa za trenerje ter
  • spodbujati pomembnost in pozitivne učinke telesne aktivnosti za otroke.

Pomemben cilj je tudi nadgraditi partnerski odnos in bodoče sodelovanje med partnerji, povezati strokovnjake s področja športa in področja specialne pedagogike in okrepiti področje športa v vsaki partnerski organizaciji v duhu vključevanja in usposabljanja prostovoljcev za delo otroki.

Z namenom dosege ciljev smo tekom projekta skupaj s partnerji izdali t.i. preglednico spremljanja napredka ter 8 brošur na različne teme, ki naslavljajo področje športa in posebnih potreb. Poleg tega je vsak izmed sodelujočih partnerjev posnel video na posamezno obravnavano temo.

Brošure najdete spodaj, video posnetke pa na Youtube kanalu (preko QR kod v posamezni brošuri pa si jih lahko ogledate tudi neposredno).

Vabljeni k ogledu in prebiranju!

 
[ENGLISH]

The ASporty project

The aim of the project is deepening cooperation of three participating partners in the field of sports: Klettaskoli from Iceland, Centre for Autism Rijeka from Croatia and Association of Inclusive Culture from Slovenia.

The project lasts from January 2020 to December 2021 and is funded under the Erasmus+ programme (Sport).

 It consists of three parts:

In the first, practical part, each partner organisation performs special sports programme for athletes (children and youngsters with Autism spectrum disorder, intellectual and combined disabilities).

The second part are the Transnational meetings of staff with the aim of learning about good practices abroad and the last part is the promotion of the project activities and outcomes.

 

The main objectives of the project are:

– upgrading our existing sports programmes for our athletes,

– providing quality afternoon free time with sports activities to encourage social inclusion and equal opportunities in sport in each partner organization,

– developing and improving natural forms of body movement, basic motor skills, gross and fine motor skills of athletes,

– monitoring progress and development of athletes as well as

– awareness raising to the parents and teachers about healthy and complete development of children through sport.

 
All the three partners have created brochures on 8 different topics, all being connected with sports and special needs. In addition, monitoring chart which can also be adapted to any sport, was also made.
 
The brochures are accessible in 4 different languages; besides English, they were also published in Slovene, Islandic and Croatian. All can be found below.
 
Each participating partner also shot videos on these topics. They can be found on Youtube channel or via QR codes which are found within brochures.

Together with the partners, we have issued 8 brochures on different topics, concerning sports and special needs.

 

[ENGLISH VERSION]

ASporty BALANCE

ASporty COORDINATION

ASporty ENDURANCE

ASporty FLEXIBILITY

ASporty STRENGTH

ASporty MONITORING

ASporty SPEED and PRECISION

ASporty UNDESIRED BEHAVIOUR

ASporty Monitoring charts

[SLOVENŠČINA]

ASporty RAVNOTEŽJE

ASporty KOORDINACIJA

ASporty VZDRŽLJIVOST

ASporty GIBLJIVOST

ASporty MOČ

ASporty SPREMLJANJE

ASporty HITROST in NATANČNOST

ASporty NEŽELENO VEDENJE

[HRVATSKI]

ASporty RAVNOTEŽA

ASporty KOORDINACIJA

ASporty IZDRŽLJIVOST

ASporty FLEKSIBILNOST

ASporty PRAĆENJE

ASporty BRZINA I PRECIZNOST

ASporty SNAGA I JAKOST

 ASporty NEPOŽELJENA PONAŠANJA

 

[ISLENSKT]

ASporty JAFNVÆGI

ASporty SAMHÆFING

ASporty ÞOL

ASporty LIÐLEIKI

ASporty MAT
/EFTIRFYLGNI

ASporty HRAÐI NÁKVÆMNI

ASporty STYRKUR

ASporty ÓÆSKILEG HEGÐUN

 

“The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”

Na koncu projekta smo skupaj s partnerji izvedli mednarodno konferenco –  ASporty konferenca
At the end of the project, partners implemented an international ASporty conference
 
Posnetek celotnega dogodka je na FB strani projekta. The recording of the conference may be found at FB ASporty page.
Prav tako ste vabljeni, da si ogledate galerijo slik. You are also welcome to see the photo gallery.
 
Gradiva z dogodka / Conference presentations: