Bodimo gledališče

Bodimo gledališče je projekt socialnega vključevanja s pomočjo gledališke umetnosti. Socialno vključevanje pomeni, da so v aktivnosti vključene tudi najranljivejše osebe. 

V njem sodelujejo mladi s posebnimi potrebami, pa tudi ostali mladi, ki živijo v Ljubljani. Vključeni mladi (predvsem so to srednješolci) od blizu spoznavajo gledališče, si ogledujejo predstave in se o njih pogovarjajo.

• Ciljna skupina: 15 – 26
• Trajanje projekta: januar 2021 – december 2021
• Trajanje aktivnosti: popoldan, med tednom