Erasmus+ projekt malih partnerstev z naslovom Več športa za osebe s posebnimi potrebami bomo izvajali skupaj s srbskim partnerjem, društvom Singidunum iz Beograda.

2 letni projekt je namenjen recipročnim izmenjavam strokovnega osebja iz obeh držav, medsebojni primerjavi metod dela, znanja in izkušenj, testiranja otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo dodatno prilagojeno športno vadbo (ter tistih, ki je ne) in na podlagi ugotovitev pripraviti priročnik ter priporočila za vse, ki izvajajo vadbo za otroke ter mladostnike s posebnimi potrebami, ali bi jo želeli, pa nimajo ustreznega orodja in znanja. 

Oba partnerja bosta projekt širila na različne načine, znotraj svoje države, pa tudi širše preko spletne zaključne konference. Glavni cilj projekta je, da dokažemo kako zelo pomembna je dodatna telesna aktivnost za našo populacijo, saj so nagnjeni k prekomerni telesni teži, gibalna učinkovitost je slabša in tudi osnovne gibalne sposobnosti so slabše razvite. V sklopu projekta izvajamo meritve osnovnih gibalnih sposobnosti otrok, ki dodatno vadbo obiskujejo in tistih, ki je ne ter z njimi ugotavljamo vpliv dodatne telesne aktivnosti. S partnerji iz Srbije smo pripravili merske naloge in tabelo za izvajanje meritev, ter pripravili priročnik v treh jezikih.

Poizkusne meritve smo izvedli na dogodku Bodi športnik, nato pa smo opravili začetne, kontrole in končne meritve. Kot že prej omenjeno je projekt namenjen izmenjavam strokovnega osebja, zato so se izmenjav udeležili strokovni delavci iz Društva za kulturo za inkluzijo in Centra Janeza Levca.

V sklopu projekta Več športa za osebe s posebnimi potrebami smo izdali priročnik, tako v tiskani, kot v elektonski obliki in sicer v treh jezikih – slovenskem, srbskem in angleškem.

Priročnik zajema teoretično podlago o pomembnosti in vplivih vadbe, predvsem pa zajema naše izkušnje, ki smo jih nabrali tekom projekta preko izvedbe meritev gibalnih sposobnosti. Namenjen je strokovnjakom na področju dela v športu z osebami s posebnimi potrebami in drugim, ki se v svojem življenju srečujejo z osebami s posebnimi potrebami.

Vabljeni k branju!

Nacionalna agencija CMEPIUS je Društvu za kulturo inkluzije odobrila sofinanciranje projekta v višini 60.000€.