Erasmus+ projekt malih partnerstev z naslovom Več športa za osebe s posebnimi potrebami bomo izvajali skupaj s srbskim partnerjem, društvom Singidunum iz Beograda.
2 letni projekt je namenjen recipročnim izmenjavam strokovnega osebja iz obeh držav,medsebojni primerjavi metod dela, znanja in izkušenj, testiranja otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo dodatno prilagojeno športno vadbo (ter tistih, ki je ne) in na podlagi ugotovitev pripraviti priročnik ter priporočila za vse, ki izvajajo vadbo za otroke ter mladostnike s posebnimi potrebami, ali bi jo želeli, pa nimajo ustreznega orodja in znanja. 
Oba partnerja bosta projekt širila na različne načine, znotraj svoje države, pa tudi širše preko spletne zaključne konference. Glavni cilj projekta je, da dokažemo kako zelo pomembna je dodatna telesna aktivnost za našo populacijo, saj so nagnjeni k prekomerni telesni teži, gibalna učinkovitost je slabša in tudi osnovne gibalne sposobnosti so slabše razvite. V sklopu projekta izvajamo meritve osnovnih gibalnih sposobnosti otrok, ki dodatno vadbo obiskujejo in tistih, ki je ne ter z njimi ugotavljamo vpliv dodatne telesne aktivnosti. S partnerji iz Srbije smo že pripravili merske naloge in tabelo za izvajanje meritev, tekom projekta pa bomo pripravili tudi priročnik. Poizkusne meritve smo izvedli na dogodku Bodi športnik, zdaj nas pa čakajo začetne, kontrole in končne meritve. Kot že prej omenjeno je projekt namenjen izmenjavam strokovnega osebja, zato se bodo izmenjav udeležili strokovni delavci iz Društva za kulturo za inkluzijo in Centra
Janeza Levca.
Nacionalna agencija CMEPIUS je Društvu za kulturo inkluzije odobrila sofinanciranje projekta v višini 60.000€.