ESE SOLIDARNOSTNI PROJEKTI (Ko delam sem vključen, Zdravi odnosi in spolnost)

‘Ko delam, sem vključen’

‘Ko delam, sem vključen’ je solidarnostni projekt, podprt in sofinanciran s strani programa Evropska solidarnostna enota. Projekt se izvaja od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 in izhaja iz pobude skupine mladih z manj priložnostmi, ki si želijo udejstvovanja skozi delo in praktične aktivnosti, povezane s trajnostnimi načini življenja. Glavni cilji projekta so:

– socialna vključenost in aktivno udejstvovanje mladih z manj priložnostmi (s posebnimi potrebami),

– razvijanje delovnih navad skozi enostavna dela in ročnih spretnosti,

– razvijanje socialnih in komunikacijskih veščin ter medsebojnega sodelovanja,

– ozaveščanje o trajnostnih načinih življenja in jih udejanjati skozi aktivnosti,

– integracija alternativne in “zelene” prakse v vsakodnevno delo, aktivnosti in lokalno okolje,

– spodbujanje odgovornega odnosa do okolja in izrabe naravnih virov,

– urejanje in opremljanje prostora po trajnostnih principih (reciklaža, predelava, ponovna uporaba, nova raba),

– odpiranje večnamenskega prostora za srečevanje in sodelovanje različnih ciljnih skupin in udeležencev z lokalnega okolja,

– druženje, socializiranje in soustvarjanje različnih posameznikov in skupin.

 

V okviru aktivnosti projekta bodo udeleženci najprej obiskali različne organizacije, ki so aktivne na področju trajnostnih praks ter pridobili informacije ter znanja o tematiki projekta. Nato bodo sami preizkusili različne trajnostne prakse, v okviru delavnic ročnih spretnosti, šivanja, kuhanja in peke. Imeli bodo tudi možnost, da se urijo v prenovi starih kosov pohištva ter oživljanju rabljenih predmetov, ki bodo nadalje služili v prostorih Društva, znotraj nakupovalnega središča BTC. Po idejah in predlogih udeležencev bomo prostor uredili čim bolj praktično in trajnostno, saj bo v prihodnje na voljo za celotno lokalno skupnost. V prostoru se bodo združevali različni posamezniki in skupine, organizirali se bodo razni družabni in izobraževalni dogodki.

‘Zdravi odnosi in spolnost’

Projekt ‘Zdravi odnosi in spolnost’ je solidarnostni projekt sofinanciran s strani MOVIT, programa Evropska solidarnostna enota. Projekt se izvaja od 18. 9. 2020 do 17. 6. 2021.

Namenjen je mladostnikom z motnjo v duševnem razvoju. Izhaja iz ugotovitve, da v času pubertete, ko se spreminja njihovo telo, mišljenje, odnosi z drugimi, potrebe in želje, potrebujejo dodatna znanja in informacije. S tem se je razvila ideja o projektu, s katerim želimo mladim dati priložnost, da o spolnosti in odnosih spregovorijo na glas, dobijo nova znanja in razumevanja. To jim bo pomagalo pri grajenju urejenih, pozitivnih odnosov in zdrave spolnosti. Preko druženja prostovoljcev z mladostniki si želimo mlade izobraziti in jih opremiti z znanji o odnosih in spolnosti, da lahko uresničujejo in doživljajo odnose na varen način. Želimo z njimi govoriti in jim dati proctor razumevanja, kaj vsa ta čustva pomenijo, zakaj se zaradi njih dogajajo tudi spremembe na fiziološki ravni (potenje, zardelost, metuljčki v trebuhu, živčnost,…) ter podobne teme.Zdravi