ESE ZAPOSLITEV ('A step towards inclusion')

To je projekt zaposlitve, ki podpira udejstvovanja na področju inkluzije (vključevanja) in razvoj v tej smeri.

Projekt je namenjen mladi osebi ob zaključku študija z manj priložnostmi. Mlada oseba z manj priložnostmi ima pogosto tudi slabši ekonomski status. Želimo ji ponuditi pridobitev konkretnih delovnih izkušenj in povezovanje teorije s prakso ter krepitev družbenih vezi, prav tako pa tudi pridobitev novih znanj, izkušenj, pomembnih spretnosti in veščin. Projekt zaposlitve je oblikovan na delu s področja oseb z otroki in mladostniki (s posebnimi potrebami), vključevanju najbolj ranljivih skupin in boju proti diskriminaciji (izključevanju).

V okviru projekta zaposlitve imamo zaposleno eno mlado osebo z manj priložnostmi.