Več športa za osebe s posebnimi potrebami (Erasmus+ partnerstvo)

Erasmus+ projekt malih partnerstev z naslovom Več športa za osebe s posebnimi potrebami bomo izvajali skupaj s srbskim partnerjem, društvom Singidunum iz Beograda.

2 letni projekt je namenjen recipročnim izmenjavam strokovnega osebja iz obeh držav, medsebojni primerjavi metod dela, znanja in izkušenj, testiranja otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo dodatno prilagojeno športno vadbo (ter tistih, ki je ne) in na podlagi ugotovitev pripraviti priročnik ter priporočila za vse, ki izvajajo vadbo za otroke ter mladostnike s posebnimi potrebami, ali bi jo želeli, pa nimajo ustreznega orodja in znanja.  Oba partnerja bosta projekt širila na različne načine, znotraj svoje države, pa tudi širše preko spletne zaključne konference.

Nacionalna agencija CMEPIUS je Društvu za kulturo inkluzije odobrila sofinanciranje projekta v višini 60.000€.