Prostovoljstvo v programu Evropska solidarnostna enota (2019 - )

  • Gostovanje mednarodnih prostovoljcev
  • Gostovanje slovenskih prostovoljcev (tudi oseb z manj priložnostmi)
  • Pošiljanje prostovoljcev na mednarodne projekte v tujino
  • Udeležba na mednarodnih izmenjavah, treningih, izobraževanjih …

Društvo za kulturo inkluzije ima večletne izkušnje z organizacijo dolgoročnih mednarodnih prostovoljskih projektov, ki smo jih uspešno realizirali v okviru programa Erasmus+ Mladi v akciji in gostili prostovoljce iz Španije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Hrvaške. Tovrstni projekti pomembno prispevajo h krepitvi zavesti o kulturni raznolikosti in spoštovanju različnosti. Našim ciljnim skupinam želimo približati zavest o Evropi, evropskih in demokratičnih vrednotah, ob enem pa idejo o inkluziji prenesti v mednarodni prostor. Nov program Evropska solidarnostna enota, ki ga financira Evropska komisija in še posebej poudarja solidarnost v današnji družbi, nam je omogočil, da smo mednarodne prostovoljske projekte razširili tudi na nacionalno raven. V okviru tri-letnega partnerskega prostovoljskega projekta Solidarity vključujemo tako mednarodne, kot slovenske prostovoljce, med katerimi so tudi osebe z manj priložnostmi.

Smo organizacija z znakom kakovosti s področja prostovoljstva. Prepoznani smo kot kakovostna gostujoča organizacija za prostovoljce ter podporna organizacija za prostovoljce, ki se preko nas udeležujejo kratkoročnih ali dolgoročnih prostovoljskih projektov v tujini. Tesno sodelujemo z nacionalno agencijo MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih in drugimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo na mednarodnem področju.

Zeleno, ki te ljubim zeleno (2019 - 2020)

Želja po ureditvi dvorišča v mladih tli že dlje časa, proti koncu leta 2018 pa so se mladi obrnili na naše Društvo za kulturo inkluzije z vprašanjem, če bi jim lahko pomagali pri uresničitvi njihove želje. Le-ta je urediti prostor na že obstoječi zelenici v okolje, kjer bi imeli možnost družiti se s svojimi sovrstniki, prebivalci bližnjih blokov in lokalno skupnostjo ter kjer bodo lahko posadili in skozi leto skrbeli za zelenjavo in začimbe. Na tem prostoru si želijo postaviti visoko gredo, par klopi in miz in mogoče nadstrešek. Kljub oviram, ki jih čakajo, so polni energije in pričakovanj zato smo jim takoj priskočili na pomoč.

Cilj tega projekta je pomagati mladostnikom pobudnikom te ideje, da jo delno ali pa v celoti uresničijo, da bodo imeli prostor oz. okolico, ki si jo bodo uredili po svojih željah in zamislih, za katero bodo vedeli, da so jo pomagali soustvarjati in da jo bodo tudi prebivalci okoliških blokov lahko souporabljali. Ključni izzivi, ki jih želimo v tem projektu nasloviti so čimbolj samostojno delo pobudnikov tega projekta skozi cel projekt in vključevanje okoliških prebivalcev in lokalne skupnosti v projekt v času izvajanja, ne le njihova vključitev po ureditvi okolice. Ciljna skupina projekta so mladi z motnjo v duševnem razvoju, okoliški prebivalci in širša lokalna skupnost. Eden od pomembnejših izzivov, ki jih naslavljamo, je tudi socialno vključevanje oseb s posebnimi potrebami v širšo družbo in omogočanje prostora in časa, kjer se lahko zgodijo inkluzivni momenti.

Učenci so zrisali načrte za postavitev visoke grede, naredili bodo tudi model. Prav tako skrbijo za sadike, da jih bodo lahko posadili.

Vsi različni, vsi solidarni (2019)

Vsi različni, vsi solidarni je projekt, ki izhaja iz potreb mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju. Predvsem iz njihovih potreb po socialni vključenosti in sprejemanju v lokalno okolje. Pa tudi iz njihovih potreb po krepitvi veščin, ki bi jim omogočale večjo samostojnost ter vključenost. Mladi predstavniki večinske populacije, ki dobro poznajo populacijo s posebnimi potrebami – prostovoljci naše organizacije, so izrazili željo se povezati z vrstniki z motnjo v duševnem razvoju in pripraviti aktivnosti in delavnice za družine, še posebno pa otroke v lokalnem okolju – vse z namenom opolnomočenja oseb s posebnimi potrebami in za aktivno razbijanje stereotipov ter celo strahu, ki vlada v družbi glede teh mladih.

Izhajajoč iz dejstva, da inkluzija ni mogoča brez aktivne participacije v družbi, so vse aktivnosti zastavljene na način, da udeležence spodbujajo in opolnomočijo pri izražanju in vključevanju – bodisi skozi gibalne, ustvarjalne aktivnosti ali pa raziskovalne. Cilj pričujočega projekta je, da se preko solidarnostnih dejavnosti in neformalnega učenja pripravi do spontanega razbijanja stereotipov in se ob enem doseže aktivno vključevanje vseh, ki so sicer odrinjeni na obrobje – tako oseb s posebnimi potrebami, kot drugih mladih z manj priložnostmi. Ob sproščeni aktivnosti na prostem se ustvarjajo socialni stiki ne le med mladostniki s PP in njihovimi vrstniki iz večinske populacije, pač pa tudi med njihovimi družinami.

Tako se pletejo vezi socialne podpore, ki omogočajo mladim, ki zaradi oviranosti nimajo dostopa do aktivnega preživljanja prostega časa v družbi z vrstniki, da doživijo nekaj, kar je veliko njihovim vrstnikom popolnoma vsakdanje. Ti namreč še toliko bolj potrebujejo navezovati socialne stike, se počutiti koristne, ter se gibati na svežem zraku, zraven pa pridobivati pomembne veščine. S tem razlogom smo povezali mlade z motno v duševnem razvoju in njihove vrstnike iz večinske populacije. Cilj projekta Vsi različni, vsi solidarni je namreč predvsem usposobiti mladostnike z motnjo v duševnem razvoju, da bodo (ob podpori vrstnikov iz večinske populacije) izvajali ustvarjalne delavnice iz naravnih materialov in vodili različne aktivnosti na prostem. K projektu bodo povabljene družine z otroci iz lokalnega okolja.