Iz narave v naravo

Dotični program preprečevanja zasvojenosti izvajamo že več kot 16 let. Pri načrtovanju aktivnosti nas vodijo pretekle izkušnje sodelovanja z mladimi s posebnimi potrebami. Te so, predvsem v primeru mladostnikov, pokazale na manjko konkretnih aktivnosti,
s katerimi bi omenjeni mladi osmislili svoj prosti čas. Te posledično vodijo v zasvojenost, saj mladi raje kot zunaj na prostem, prosti čas raje preživljajo doma, ob mobilnih telefonih, računalniških igrah itd. Omenjenim mladim želimo zato v praksi pokazati, jih
opolnomočiti in vzpodbuditi k čimbolj aktivnemu življenjskemu slogu, ki bi vključeval čim manj škodljivih navad. Pokazati jim želimo, da so načini bolj zdravega in njim prijaznega življenjskega sloga bolj dostopni, kot si morda predstavljajo in da prinašajo rezultate, ki imajo pozitivne posledice tako na njihovo zdravje kot tudi splošno počutje. Zasvojenost, ki so ji mnogi že priča tako preko staršev kot tudi
preko lastne izkušnje (televizija, računalnik, telefon, nezdrava hrana, alkohol, psihoaktivne substance, cigareti itd.), lahko nadomestimo tudi s pomočjo hobijev in interesov ter utrjevanjem delovnih veščin, kar želimo pokazati tudi našim udeležencem. Program sofinancira Mestna občina Ljubljana.

Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana