Reciklirana umetnost Erasmus+, mladinska izmenjava

Gre za mladinsko izmenjavo, ki se bo izvedla maja 2023. Skupino udeležencev bodo sestavljali tako mladostniki z manj priložnostmi (z motnjo v duševnem razvoju, takšni, ki prihajajo iz kompleksnih socialnih kontekstov oziroma jih v inferiorni družbeni položaj postavljajo katerekoli druge osebne okoliščine) kot tudi mladi mladinski delavci.

Skozi serijo socialnih iger in različnih delavnic, katerih rdeča nit je recikliranje odpadnih materialov in jim ustvariti novo namembnost, želimo vsem vključenim omogočiti občutek, da lahko z lastnimi rokami ustvarijo zanimive izdelke iz odpadnih oz. rabljenih, a še uporabnih materialov ter povezovanje z vrstniki v varnem okolju – slednje je ključnega pomena ravno za posameznike, ki zaradi različnih osebnih okoliščin težje navezujejo stike.

Glavni cilji, ki jih projekt zasleduje so:

– mladostnike z manj priložnostmi spodbuditi h aktivnemu preživljanju prostega časa;

– mladostnike v projektu podučiti o nujnosti odgovornega vedenja do okolja ter jih opremiti z znanjem za ponovno uporabo odsluženih predmetov;

– udeležence v projektu opolnomočiti pri krepitvi različnih socialnih veščin, kot so na primer timsko delo, strpnost, spoštovanje različnih mnenj in različnih zmožnosti, prevzemanje pobude, sklepanje prijateljstev, itd.

Več utrinkov iz mladinske izmenjave, boste našli v galeriji.