Specialni telovaj

Eden najobširnejših športnih programov je redna vadba Specialni telovaj. Gre za vadbo, ki je namenjena otrokom s posebnimi potrebami. Predstavlja kontinuirano vadbeno dejavnost med šolskim letom, ki poteka 2x na teden po 45 minut. Ciljna skupina specialnega telovaja so otroci z motnjami v duševnem razvoju in avtizmom, ki večinoma obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja in imajo nizke kognitivne funkcije ter večinoma tudi gibalne omejitve in potrebujejo individualiziran program vadbe.