V projektu TOURISTABLE naše Društvo sodeluje kot partnerska organizacija, skupaj s štirimi organizacijami iz Italije (Spazio Famiglia, Maendeleo for Children), Grčije (Green Village) in Španije (iBonis European Research Projects S.L.).

Projekt traja od 1.11.2023 do 30.4.2025. Njegov glavni namen je spodbujanje inkluzije v turističnem sektorju. Glavni cilj je ustvariti inovativen model usposabljanja, ki bo omogočil, da se poklicno izobraževanje in usposabljanje približa potrebam trga dela, hkrati pa vzpostaviti most osebami z invalidnostjo in zaposlitvami v turizmu.

V okviru projekta je načrtovanih več izmenjav med partnerskimi organizacijami, kjer bomo v praksi preizkusili modele za večjo dostopnost turističnega sektorja. 

 

Projekt je sofinanciran s strani programa Erasmus+.