Projekt Združeni v parku spodbuja uporabo javnih zelenih površin med gibalno oviranimi otroci in njihovimi družinami. Projekt izvajamo skupaj s Kulturno okoljskim društvom Pazi!park. Projekt je financiran s strani Programa Active Citizens Fund v Sloveniji (preko finančnih mehanizmov EEA in Norveške).

Namen projekta je opolnomočiti ranljivo skupino otrok z zmanjšanimi zmožnostmi gibanja (oz. njihove starše in/ali skrbnike), da bodo lahko aktivnejše in kakovostnejše preživljali prosti čas na javnih zelenih površinah, izboljšali svojo fizično pismenost v okviru svojih zmožnosti (ang. physical literacy), se večkrat družili s sovrstniki, postali del širše skupnosti ter bili tako boljše vključeni v družbo. Prizadevamo si, da bi bili javni parki, igrišča in drugi odprti javni prostori bolj vključujoči ter postali prijaznejši do otrok, ki imajo posebne potrebe.

Tekom projekta bomo izvajali različne delavnice in druge aktivnosti s katerimi bomo pridobili informacije na podlagi katerih bomo razvili smernice, ki bodo namenjene občinskih upravam in drugim organizacijam (vrtcem, šolam in drugim varstveno izobraževalnim institucijam), ki pristopajo k načrtovanju otroških igrišč. Smernice jim bodo pomagale izboljšati že obstoječa igrišča in načrtovati nova, ki bodo dostopna za vse. Pomagale bodo zagotoviti, da lahko vsi otroci (in njihovi skrbniki) dostopajo do igrišča in ga tudi uporabljajo, ter opozorile na to, katere dodatne ureditve in objekte vključujoče igrišče potrebuje.

Vodilni partner: Kulturno okoljsko društvo Pazi!Park
Projektni partner: Društvo za kulturo inkluzije
Podpora ACF: 20.000 EUR
Trajanje projekta: 15. 5. 2022 – 14. 5. 2023

Podprto s sredstvi Programa Active Citizens Fund v Sloveniji 2014–2021