PROSTOČASNI
PROGRAMI

Prostočasni programi društva ponujajo različne aktivnosti za kakovostno preživljanje prostega časa otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami. Z organizacijo popoldanskih aktivnosti ter aktivnosti med vikendi in počitnicami podpiramo in razbremenimo tudi družine oseb s posebnimi potrebami, ki imajo sicer otežen dostop do podobnih storitev. Organiziramo različne športne, umetniške, ustvarjalne aktivnosti, aktivnosti v naravi in posebne dogodke, kot je praznovanje rojstnih dni za otroke. Pri vseh aktivnostih nudimo kakovostno strokovno podporo in spremstvo usposobljenih prostovoljcev, po potrebi tudi individualno spremstvo oseb s posebnimi potrebami. Naš cilj je tudi čim večja inkluzivnost prostočasnih programov, zato so dobrodošli tako udeleženci z značilnim razvojem, kot s posebnimi potrebami.