DRUŽABNIŠTVO

Družabništvo je program, ki smo ga razvili na podlagi potreb posameznikov s posebnimi potrebami in njihovih družin. Gre za socialni program, pri katerem je v ospredju individualna podpora osebam s posebnimi potrebami v njihovem prostem času. Cilj aktivnosti družabništva je tudi razbremenitev družin ter pomoč in podpora na različnih življenjskih področjih. Družabništvo se izvaja v naslednjih oblikah in aktivnostih:

– spremstvo osebe s posebnimi potrebami (npr. na avtobus)

– aktivno preživljanje prostega časa z osebo s posebnimi potrebami glede na želje in interese (npr. sprehod v naravi, obisk kina …)

– obisk različnih institucij in dogodkov z osebo s posebnimi potrebami (npr. obisk koncerta)

– pomoč osebi s posebnimi potrebami pri vsakodnevnih opravkih (npr. obisk trgovine)

– pomoč osebi s posebnimi potrebami pri šolskih dejavnostih (npr. učna pomoč)

– druženje z osebo s posebnimi potrebami (npr. druženje na domu).

Glede na izražene potrebe družine in posameznika s posebnimi potrebami oblikujemo individualiziran načrt aktivnosti ter časovni plan izvedbe. Aktivnosti se izvajajo po dogovoru enkrat ali večkrat tedensko. Aktivnosti izvajajo izkušeni in usposobljeni prostovoljci, ki že dlje časa sodelujejo z našim društvom, spremlja pa jih mentorica – zaposlena strokovna delavka v društvu.

Cena ene ure (60 minut) družabništva je 10 eur, kar vključuje povračilo stroškov prostovoljcu, organizacijske stroške, strokovno podporo in spremljanje izvedbe aktivnosti.

Več informacij in kontakt:

drustvo.zakulturoinkluzije@gmail.com

051-762-999

0