DRUŽABNIŠTVO

Družabništvo je program, ki smo ga razvili na podlagi potreb posameznikov s posebnimi potrebami in njihovih družin. Gre za socialni program, pri katerem je v ospredju individualna podpora osebam s posebnimi potrebami v njihovem prostem času. Cilj aktivnosti družabništva je tudi razbremenitev družin ter pomoč in podpora na različnih življenjskih področjih. Prednost programa je tudi v povezovanju otrok skozi različne skupinske aktivnosti in izboljšanje socialnih veščin otrok. Družabništvo se izvaja v naslednjih oblikah in aktivnostih:

1. VARSTVO OTROK

KAJ: prosta igra, nestrukturirane aktivnosti

NAMEN: omogočiti staršem razbremenitev

NALOGA DRUŽABNIKA: zabava, skrb za higieno in varnost otroka, pomoč otroku pri vsakdanjih opravilih (oblačenje, hranjenje, umivanje zob, previjanje …)

PRIMERI AKTIVNOSTI: gledanje risank, risanje, igra z igračami, zlaganje kock …

2. DRUŽABNIŠTVO

KAJ: polstrukturirane aktivnosti (ki imajo namen)

NAMEN: opolnomočiti otroka, povezovanje otrok, kakovostno preživljanje prostega časa, spontano učenje, povezovanje staršev, povezovanje družabnikov

NALOGA DRUŽABNIKA: aktivno preživljanje prostega časa z otrokom, razvijanje socialnih veščin, samostojnosti, razumevanja in upoštevanja pravil, biti otroku vzor in prijatelj, sodelovati s starši in družabniki.

PRIMERI AKTIVNOSTI: kuhanje, branje knjig, obisk kina, gledališča, woop-a, bazena, kavarne, trgovine, bowling-a, družabne igre, mini golfa, knjižnice …

3. UČNA POMOČ

KAJ: strukturirane aktivnosti

NAMEN: izboljšati otrokovo funkcioniranje na določenem področju (ali več področij), pomoč otroku pri učenju

NALOGA DRUŽABNIKA: prilagoditi strategije poučevanja otrokovemu načinu učenja, postaviti realne cilje, določiti primerne strategije glede na potrebe in zmožnosti, sodelovati s starši in družabniki, oblikovati/poiskati primerne pripomočke za delo, motivirati otroka, opolnomočiti otroka, upoštevati želje in potrebe otroka in staršev.

Vse aktivnosti se lahko izvajajo v različni oblikah: individualno, v parih, v skupini (odvisno od starosti, posebnih potreb, želja staršev); ob prisotnosti starša ali brez staršev.

Vse aktivnosti se lahko izvajajo na različnih lokacijah: na domu otroka, BTC (Francoska ulica 15) ali na prostem.

* Ob predložitvi odločbe Centra za socialno delo o denarni pomoči, se program izvaja s popustom.

*Vsi družabniki so opravili usposabljanje za program in delajo pod mentorstvom specialne pedagoginje.

Mail: druzabnistvo.dki@gmail.com

Kontakt: 070 343 931 (Ajla Cerić, dipl. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike)