DRUŽABNIŠTVO ZA ODRASLE

V okviru našega programa Družabništvo, ki je že uveljavljen in priznan, smo se odločili za nadgradnjo sodelovanja z Delovno zaposlitvenim centrom Janeza Levca. Ta korak nam omogoča, da v program vključimo tudi odrasle posameznike s posebnimi potrebami, s čimer širimo naše poslanstvo socialne vključenosti in podpore.

Naše delovanje temelji na Pravilniku o storitvah socialnega vključevanja, ki zagotavlja celovit pristop k vseživljenjskemu učenju, usposabljanju za samostojno življenje in prebivanje s podporo ter ohranjanju socialne vključenosti starejših invalidov. Za vsakega udeleženca programa individualno prilagodimo podporo, ki mu jo zagotavlja posebej izbrani družabnik. Družabnik igra ključno vlogo pri spremljanju in podpiranju udeleženca pri raznovrstnih aktivnostih, ki so prilagojene glede na osebne želje in potrebe.

Naše aktivnosti so raznolike in prilagojene, da odgovarjajo interesom in preferencam naših udeležencev. Med njimi so kulturni obiski, kot so ogledi muzejev, kinodvoran in gledališč, rekreacija, kot je telovadba na otokih športa, kolesarjenje, igranje košarke, obiski nogometnih tekem in koncertov ter številne druge priložnosti za druženje na prostem.

Zavezani smo k zagotavljanju individualne pomoči in podpore vsakemu posamezniku pri njegovem vključevanju v aktivnosti lokalne skupnosti. Naša glavna naloga je opolnomočenje udeležencev, zagotavljanje asistence pri vsakodnevnih opravilih in omogočanje kakovostnega preživljanja prostega časa. S programom Družabništvo stremimo k ustvarjanju inkluzivnega okolja, kjer vsak posameznik lahko aktivno sodeluje, se razvija in uživa v polnem življenju.

Mail: druzabnistvo@drustvozakulturoinkluzije.eu

Kontakt: 070 343 931 (Ajla Cerić, dipl. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike)