V sodelovanju z Delovno zaposlitvenim centrom Janeza Levca smo v naš že obstoječi program Družabništvo vključili tudi odrasle posameznike s posebnimi potrebami. Aktivnosti se načrtujejo in izvajajo v skladu s Pravilnikom o storitvah socialnega vključevanja, ki ureja področje vseživljenjskega učenja, usposabljanja za samostojno življenje, prebivanja s podporo in ohranjanja socialne vključenosti starejših invalidov.
V okviru programa vsakemu posamezniku zagotovimo eno podporno osebo – družabnika, ki je odgovoren za spremljanje posameznika pri različnih aktivnostih. Aktivnosti, v katere se vključujejo posamezniki, so določene na podlagi osebnega načrta za delo s posameznikom. Aktivnosti, ki jih izvajamo so v skladu s preferencami posameznika, ki mu storitev pripada. Nekateri primeri aktivnosti so: obisk muzeja, obisk kina ali gledališča, rekreativna telovadba na otokih športa, druženje na prostem, vožnja s kolesom, igranje košarke, obisk nogometne tekme, druženje na koncertu itd.
Program Družabništvo si prizadeva vsem posameznikom zagotoviti individualno pomoč in podporo pri vključevanju v aktivnosti lokalne skupnosti. Prav tako je naš cilj opolnomočiti posameznike, jim ponuditi pomoč pri opravljanju vsakdanjih aktivnosti in omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa.
Mail: druzabnistvo.dki@gmail.com
Kontakt: 070 343 931 (Ajla Cerić, dipl. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike)