POČITNIŠKO VARSTVO

Društvo za kulturo inkluzije že več let zapored izvaja inkluzivno počitniško varstvo v času poletnih počitnic (avgust).

Program počitniškega varstva otrokom in mladostnikom ponuja kakovostno in strukturirano preživljanje prostega časa. Sofinanciran program varstva je namenjen otrokom od 1. do 5. razreda osnovne šole na območju MOL, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL ter otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami do 18. leta starosti. V sofinanciran program so lahko otroci vključeni največ 2 tedna ter največ 9 ur na dan (od 7.30 do 16.30).

Aktivnosti na počitniškem varstvu smo zastavili v treh glavnih stebrih:

1) gibanje in učenje skozi gib (učenje lažje plesne koreografije, plavanje, lov na zaklad, pohodi na bližnje griče, premagovanje športnih poligonov, igre z žogo in štafetne igre …),

2) likovno izražanje (ustvarjanje z recikliranimi materiali, umetnimi masami, z rokami in prstnimi barvami ter raziskovanje ustvarjalnosti …),

3) kulturno-umetniško doživljanje (bralne, pravljične, gledališke in cirkuške delavnice, ogled filma …).

V času počitniškega varstva organiziramo številne delavnice in aktivnosti iz  različnih področji, ki jih povezuje ista ideja; omogočanje inkluzivnih trenutkov in kvalitetno preživetega prostega časa. Natančen razpored (urnik aktivnosti) prilagajamo tako vremenskim razmeram kot tudi interesom in specifičnim potrebam udeležencev

Vsi izvajalci imajo večletne izkušnje na področju dela z mladimi (tudi s posebnimi potrebami) in na drugih področjih kot so šport, naravoslovje, jezikoslovje, umetnost … V aktivnosti so vključeni tako domači kot tudi mednarodni prostovoljci. Za nemoten potek programa poleg vzgojiteljev skrbijo še organizacijski vodja, pedagoški vodja ter spremljevalci otrok s posebnimi potrebami.

Cena sofinanciranega varstva (s strani MOL) je 6 eur/dan na otroka, s čimer se pokrijejo stroški izvajanja varstva, prehrane, obiskov institucij ter vstopnin. Za otroke iz socialno ogroženih družin je udeležba brezplačna.

Več informacij in kontakt:

drustvo.zakulturoinkluzije@gmail.com

Natalia Lončar, 051 376 336, vodja programa počitniškega varstva