ŠPORTNI PROGRAMI

Zaradi močno povečanega deleža otrok s posebnimi potrebami, ki imajo prekomerno telesno težo in močan upad njihovih temeljnih gibalnih sposobnosti, smo leta 2017 v sodelovanju s Fakulteto za šport ustanovili športni model vadbe »Specialna vadba za otroke in mladostnike z motnjami avtističnega spektra in motnjami v duševnem razvoju«. Gre za obširen športni program, ki se deli na več programov, ki pa se razlikujejo glede na vadbeno vsebino, metode dela, pogostost in druge vsebine, ki pa imajo skupno točko – aktivno preživljanje prostega časa.

Tako smo omogočili tudi naši populaciji možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa z zavedanjem, da z vključevanjem v šport otrokom poleg razvoja gibalnih sposobnosti, omogočamo tudi socialne izkušnje, pripadnost in ekipni duh. Raziskave kažejo, da se otroci s posebnimi potrebami redkeje oz. nič ne vključujejo v športne dejavnosti. Programi so sofinancirani s strani Mestne občine Ljubljana in Fundacije za šport.

Sofinancerja programov sta Mestna občina Ljubljana in Fundacija za šport. Partnerja sta Športna zveza Ljubljana in Center Janeza Levca Ljubljana.