SPECIALNI TELOVAJ

Eden najobširnejših športnih programov je redna vadba Specialni telovaj. Gre za vadbo, ki je namenjena otrokom s posebnimi potrebami. Predstavlja kontinuirano vadbeno dejavnost med šolskim letom, ki poteka 2x na teden po 45 minut. Ciljna skupina specialnega telovaja so otroci z motnjami v duševnem razvoju in avtizmom, ki večinoma obiskujejo posebni program vzgoje in izobraževanja in imajo nizke kognitivne funkcije ter večinoma tudi gibalne omejitve in potrebujejo individualiziran program vadbe. Prednost vadbe je individualno spremljanje vsakega otroka, za kar skrbi trenerka. Kljub temu, da za vsakega udeleženca pripravimo cilje znotraj njegovih zmožnosti, stremimo k čim večjem socialnem vključevanju, kar pomeni, da na vadbi sodeluje več udeležencev, za individualno podporo pa skrbi vodja programa s podporo usposobljenih prostovoljcev. Pri mlajših otrocih je poudarek na razvijanju naravnih oblik gibanja, ki so temeljne motorične sposobnosti. Hkrati pa so pomembne za odpravljanje nekaterih gibalnih omejitev, ki jih imajo udeleženci naših programov. Pri starejših otrocih, oz. tistih, kateri dosegajo določen nivo gibalnega znanja, pa se osredotočamo na razvoj specifičnih gibalnih spretnosti ter športnih iger. Ob tem pa je v ospredju interes otroka. Študije in druge strokovne raziskave kažejo, da gibanje preko nevronskih povezav stimulira določene možganske centre k stimulativnem razvoju kognitivnih, motoričnih, čustvenih in socialnih funkcij, ki je prav pri otrocih s posebnimi potrebami pogosto omejene in slabše razvite kot pri otrocih z značilnim razvojem.

Zavedati se je potrebno, da oseba s posebnimi potrebami, ki ima kombinirane motnje v duševnem razvoju potrebuje posebno, individualno vodenje in usmerjanje in s tem prilagojene pogoje za vadbo. Pri naši populaciji gre pogosto za otroke, ki so neverbalni (komunicirajo na drugačne načine), hipersenzorni, epileptiki, hiperaktivni, gibalno zelo nekoordinirani,… Z vadbo sledimo načelu vključevanja v skupinsko vadbo, saj športne dejavnosti ustvarijo sproščeno okolje, kjer se lahko otroci učijo tudi socialnih veščin, ki so pri omenjeni populacijo pogosto slabše razvite. Zato znotraj skupinske vadbe, vodja opravlja usmerjeno individualno delo z vsakim vadečim posebej.

Naš model športne vadbe je bil prepoznan s strani Evropske unije, Erasmus+ sport razpisa, ki investira v naš razvoj in raziskovanje našega inovativnega športnega programa. S priznanimi partnerji iz tujine (Centar za avtizam Rijeka in Klettaskoli iz Islandije) razvijamo optimalen model športne vadbe na podlagi naših praks in praks iz tujine. Prav tako se v okviru programa usposabljajo študentje Fakultete za šport kot del obvezne prakse pri predmetu Šport za osebe s posebnimi potrebami, poleg njih pa se usposabljajo za delo z otroki s posebnimi potrebami v športu tudi študentje Specialne in rehabilitacijske pedagogike. V okviru našega programa se usposabljajo tudi strokovni delavci v športu invalidov, ki jih licencira Paralimpijski komite Slovenije in velja za eno in edino licenco, ki dovoljuje strokovno delo v športu za invalide.

Vadba poteka v telovadnici Centra Janeza Levca Ljubljana na Dečkovi ulici 1b. Prostor, ki je moderno opremljen, s svojo infrastrukturo in številnimi pripomočki omogoča prilagoditve gibalnih vsebin vsakemu otroku, vodenih s strani izkušenih vaditeljev.

Prijave za vadbo zbiramo preko spletne prijavnice.

Prijave za individualno vadbo zbiramo preko posebne prijavnice.

V kolikor bodo vsa mesta za omenjeni vadbi zapolnjena, se lahko vpišete na seznam TUKAJ in vas bomo obvestili, če se kakšno mesto sprosti.

Pridružite se nam in migajte z nami!

Več informacij:

Neža Adamič,  mag. prof. šp. vzg. in učiteljica športa invalidov
Telefon: 031 420 104
Email: drustvo.zakulturoinkluzije@gmail.com

Sofinancerja Specialnega Telovaja sta Mestna občina Ljubljana in Fundacija za šport.

Partnerja programa sta  Športna zveza Ljubljane in Center Janeza Levca Ljubljana.