SPECIALNI TELOVAJ ZA ODRASLE

Športni program Specialni telovaj za odrasle je namenjen odraslim uporabnikom s posebnimi potrebami. V ospredju programa je poudarek na ozaveščanju o pomembnosti redne telesne aktivnosti, ki ne le krepi telesno zdravje, temveč tudi duševno počutje. Program je zasnovan tako, da udeleženci ohranjajo ter razvijajo gibalne sposobnosti, ki so bodisi omejena bodisi slabše razvita, kar jim posledično omogoča večjo neodvisnost in izboljšanje kakovosti življenja. Poleg redne telesne aktivnosti se promovira tudi zdravo prehranjevanje, saj se zavedamo, da je uravnotežena prehrana ključna za optimalno telesno delovanje.

V okviru programa uporabniki spoznavajo odziv telesa na fizični napor, spremljanje povišanega srčnega utripa in dihanja jim omogoča boljše razumevanje njihove telesne zmogljivosti ter jim pomaga, da postopoma dvigajo svoje telesne sposobnosti. Skozi praktične izkušnje se učijo, kako premagovati ovire in se soočati z izzivi, kar prenašajo tudi na druge vidike svojega življenja.

Vadbene enote so prilagojene glede na individualne sposobnosti vsakega udeleženca. Majhne skupine omogočajo tesno spremljanje ter prilagajanje vadbe glede na trenutne potrebe in cilje uporabnikov. Ura je celostno zasnovana, saj vključuje tako aerobni kot anaerobni del, kar pomeni, da razvijamo in ohranjamo splošno telesno vzdržljivost ter specifične gibalne sposobnosti.

Zavedamo se izzivov, ki jih prinaša sodoben sedeči način življenja, zato poleg vadbe v telovadnici, poseben poudarek dajemo vadbi na prostem in v naravi. Namen je, da se vadeči naučijo prilagajati vremenskim razmeram, da le te ne postanejo razlog za telesno neaktivnosti.

Vadba je vodena s strani primerno izobraženega strokovnega kadra, dodatno podporo
vadečim pa zagotavljajo izkušeni in usposobljeni prostovoljci. Športna vadba se
izvaja enkrat tedensko (skladno s šolskim koledarjem), po 60 minut, na lokaciji
Levstikov trg.

Prijave za vadbo – sezona 2023/2024 bodo odprte kmalu.

Več informacij in kontakt:

Natalia Lončar, dipl. šp. vzg. (051 376 336)

Neža Adamič, mag. prof. šp. vzg. in učiteljica športa invalidov – vodja programa (031 420 104)

Email: drustvo.zakulturoinkluzije@gmail.com

Program sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Fundacija za šport. Partnerja programa sta  Športna zveza Ljubljane in Center Janeza Levca Ljubljana.