SPECIALNI TELOVAJ ZA ODRASLE

Specialni telovaj za odrasle je namenjen uporabnikom s posebnimi potrebami, da ozavestijo pomembnost telesne aktivnosti, hkrati pa ohranjajo in razvijajo tista gibalna področja, ki so omejena oz. slabše razvita. Poleg redne telesne aktivnosti se promovira tudi zdravo prehranjevanje. Uporabniki spoznavajo odziv telesa na fizični napor, povišan srčni utrip ter se skozi praktična spoznanja učijo o pomenu redne telesne aktivnosti.

Vadbene enote so prilagojene glede na sposobnosti udeležencev. Skupine so majhne, kar omogoča individualno spremljanje napredka vadečih. Ura je sestavljena iz aerobnega kot tudi anaerobnega dela, kar pomeni, da razvijamo in ohranjamo splošno telesno vzdržljivost ter razvijamo specifične gibalne sposobnosti.

Zaradi pretežno sedečega življenjskega sloga na naših vadbenih urah stremimo h kombinaciji vadbe na prostem v naravi kot tudi v telovadnici. Namen je, da se vadeči naučijo prilagajati vremenskim razmeram, da le te ne postanejo razlog za telesno neaktivnosti.

Vadba je strokovno vodena, dodatno podporo vadečim pa zagotavljajo izkušeni in usposobljeni prostovoljci. Športna vadba se izvaja enkrat tedensko, skladno s šolskim koledarjem, na lokaciji Levstikov trg.

Več informacij in kontakt:            

 

Neža Adamič,  mag. prof. šp. vzg. in učiteljica športa invalidov

Telefon: 031 420 104

Email: drustvo.zakulturoinkluzije@gmail.com