Gibanje in zdrava prehrana

Naš projekt izhaja iz ugotovitev, ki zadevajo prehranjevalne navade otrok in mladostnikov ter neenakosti v dostopu do zdrave prehrane in redne telesne aktivnosti glede na socio-ekonomski status.

Otroci in mladostniki s posebnimi potrebami spadajo med bolj ranljive skupine in so še toliko bolj izpostavljeni tveganjem za debelost in razvoj kroničnih bolezni.

Z aktivnostmi programa želimo na zanimiv in interaktiven način preko raziskovalnega dela približati spoznanja sodobne nutricionistike in kineziologije otrokom s posebnimi potrebami na njim prilagojen in razumljiv način.

Skupaj z udeleženci bomo zato raziskovali uravnoteženo prehrano, skupaj se bomo odpravili v trgovino in na tržnico ter izbrali živila, spodbujali jih bomo, naj razdalje premagujejo peš ali s kolesom, pripravili bomo obroke ipd. V vse aktivnosti bodo redno vključeni prostovoljci.