Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (projekt ESS)

Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti vsako leto izda javni razpis v okviru “Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD – Subvencije delodajalcem”. Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Namen javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja in trajnostno vključevanje mladih na trg dela, ki niso zaposleni ter se ne izobražujejo, predvsem pa je namenjen mladim, izpostavljenim socialni izključenosti in iz marginaliziranih skupin. Razpis zajema mlade do vključno 29. leta starosti.

Subvencija delodajalcem pomeni, da komisija izbere delodajalce, ki vključujejo mlado osebo pod zgoraj opisanimi pogoji. Delodajalec jih tako vključi v subvencionirano zaposlitev za delo na področju kulturnih dejavnosti za obdobje najmanj 9 mesecev.