Scrap Rattle and Roll

Mladinska izmenjava je potekala septembra 2021 in je bila žal zaradi pandemije predčasno prekinjena. Njen glavni namen je bil združiti in povezati mlade z značilnim razvojem z mladimi s posebnimi potrebami. Tema je bila ponovna uporaba odluženih materialov. Predvsem pa je bil namen projekta krepiti socialne, medkulturne in sodelovalne kompetence udeležencev iz 5 držav, kar nam je kljub prekinitvi deloma tudi uspelo. Vsi partnerji so takoj po predčasnem zaključku projekta izrazili željo po ponovni oddaji in tako se maja 2023 odvija nova mladinska izmenjava.