SPECIALNI TELOVAJ – INDIVIDUALNA VADBA

V našem društvu po dogovoru izvajamo tudi individualne vadbene enote za otroke s posebnimi potrebami. Ta pristop omogoča, da se vadba popolnoma prilagodi posameznikovim potrebam, kar pripomore k optimalnemu napredku in doseganju ciljev. Vsebino individualnih vadb skrbno pripravi trenerka športnih programov v tesnem sodelovanju s starši in terapevti. Cilji vadbe so opredeljeni na podlagi temeljite analize gibanja, ali pa se oblikujejo v sodelovanju s strokovnim timom.

Prav tako po dogovoru izvajamo individualne športne ure z namenom učenja plavanja, kolesarjenja, rolanja, smučanja oz. drugih športov po dogovoru. Naš cilj je zagotoviti, da otroci pridobijo temeljno gibalno znanje, ki jim bo omogočilo samostojno izvajanje teh športov tudi v prihodnosti, morda skupaj s svojimi starši v prostem času.  Starši si želijo kakovostno preživljanje prostega časa s svojimi otroki, a pogosto nimajo potrebnega športnega znanja, da bi otroke naučili teh veščin. V našem društvu zato ponujamo možnost, da otroci pridobijo gibalno samostojnost in uživajo v športu, ob tem pa se staršem odpre možnost, da skupaj s svojimi otroki delijo to izkušnjo.

S tem pristopom ustvarjamo okolje, kjer se vsak posamezen otrok počuti cenjenega in podprtega. Individualna obravnava omogoča izboljšanje gibalnih sposobnosti, hkrati pa dviga samozavest in spodbuja željo po aktivnem življenjskem slogu. Zavedamo se, da so otroci s posebnimi potrebami enako pomembni člani naše družbe in si zaslužijo enake priložnosti za razvoj svojih talentov in veščin.

Za več informacij in termin, nas kontaktirajte preko spodnjih podatkov:

Natalia Lončar, dipl. šp. vzg.,

Telefon: 051 376 336

Email: drustvo.zakulturoinkluzije@gmail.com

Program sofinancirata Mestna občina Ljubljana in Fundacija za šport. Partnerja sta Športna zveza Ljubljane in Center Janeza Levca Ljubljana.