Projekt ESE “Recept za trajnost in vključenost”

Letos bomo društvu skuhali veliko dobrih jedi in kar je še bolj pomembno, veliko nepozabnih in vključujočih trenutkov!

»Recept za trajnost in vključenost« je solidarnostni projekt Zavoda za razvoj mobilnosti mladih (MOVIT), podprt in sofinanciran s strani programa Evropske solidarnostne enote.

Projekt se izvaja od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022 in izhaja iz pobude skupine mladih z manj priložnostmi, natančneje z motnjami v duševnem razvoju in drugimi pridruženimi motnjami.  Kot vsi ljudje, imajo tudi mladi s posebnimi potrebami željo, da so vključeni v družbo ter da v družbi pustijo nek odtis, a pri tem žal pogosto ne dobijo dovolj podpore pri matični družini in širši družbi.  

Glavni cilji projekta so:

– opolnomočenje mladih s posebnimi potrebami, da postanejo samostojni pri izvajanju svojih idej in zamisli,

– spodbujanje in ozaveščanje o zdravem življenjskem slogu,

– razvijanje delovnih navad ter fine motorike preko ročnega dela,

– krepitev digitalnih kompetenc,

– predstavitev zelenih praks,

– večanje samostojnosti in vključenosti ter posledično večje sprejetje v širši družbi,

– razvoj medkulturnih kompetenc, torej sposobnost učinkovite in ustrezne komunikacije v medkulturnih situacijah,

– razvoj socialno – emocionalnih kompetenc.

Namen projekta je, da bodo udeleženci projekta po zaključku aktivnosti bolj vključeni v družbo, da bodo opolnomočeni za realizacijo svojih idej in želja. V društvu pričakujemo, da se bo udeležencem z manj priložnostmi dvignila samozavest, samozaupanje in samopodoba. Projekt bo pomembno vplival tudi na njihov odnos do zdravega življenjskega sloga in odnosa do hrane. Pridobili bodo pomembna praktična znanja v povezavi s trajnostnim načinom in odnosa do hrane, samostojni bodo pri pripravi obrokov. Projekt bo mladim s posebnimi potrebami razširil tudi kulturne kompetence, saj bodo tekom projekta srečevali in spoznavali različne kulture.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *