Bodi moj sopotnik

Projekt Bodi moj sopotnik izvaja skupina mladih prostovoljcev, ki imajo za cilj pridobiti nove izkušnje in prek solidarnostnih dejanj ustvariti boljše pogoje za vključevanje oseb s posebnimi potrebami v družbo. Cilji projekta so omogočiti osebam s PP v naši lokalni skupnosti individualno pomoč in podporo v vsakdanjem življenju v skladu z njihovimi potrebami. Vsaka oseba s PP, ki bo vključena v projekt bo imela podporno osebo, ki bo na osnovi prepoznanih potreb osebe nudila individualizirano obliko pomoči (učna pomoč, spodbujanje samostojnosti, razvijanje socialnih veščin, vključevanje v lokalno skupnost, pomoč pri vsakdanjih opravilih, druženje, kakovostno preživljanje prostega časa, pridobivanje akademskih veščin, učenje spretnosti, pomembnih za lažje znajdenje v socialnem okolju, učenje pravil obnašanja v različnih okoljih, razvijanje komunikacijskih spretnosti, razvijanje motoričnih spretnosti itd.).

V sklopu projekta bodo tudi organizirane različne delavnice in skupinski izleti, ki imajo za cilj na različne načine ozaveščati javnost o problemu socialnega izključevanja oseb s PP in o pomenu socialne inkluzije za družbo.

Projekt sofinancira program Evropska solidarnostna enota.