Bodi umetnik – Igraj se z mano potuje po Sloveniji!

25. marca 2022 smo v Koroški galeriji likovnih umetnosti otvorili razstavo letošnjega mednarodnega likovnega natečaja, na katerega smo prejeli več kot 4200 likovnih del mladih umetnikov iz 7 držav. Manjše, potujoče razstave se odvijajo tudi po drugih krajih in sicer razstava te dni gostuje na Centru RS za poklicno izobraževanje ter Republiškem izpitnem centru pa tudi v Univerzitetni knjižnici Maribor. V kratkem bo otvoritev tudi na Ljudski univerzi Jesenice, dogovarjamo pa se tudi z drugimi institucijami, ki bi likovna dela želele gostiti v svojih prostorih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *